Cách tạo mật khẩu mạnh và đăng nhập an toàn (Phần 2)2. Đăng nhập an toàn

2.1 Với tài khoản Yahoo!

– Nếu đang sử dụng Yahoo! trên máy cá nhân thì bước đầu tiên bạn nên làm là chống phishing khi đăng nhập bằng cách nhắp vào Bạn đã được bảo vệ? và làm theo hướng dẫn để tạo con dấu đăng nhập bằng một hình ảnh.

– Hình ảnh này là cầu nối duy nhất của máy tính của bạn và Yahoo!. Nếu sử dụng một máy khác hay đang bị dẫn vào một trang đăng nhập giả thì bạn có thể nhận biết được ngay vì sẽ không có hình ảnh được hiển thị

– Sử dụng giao thức SSL: theo mặc định Yahoo! đã sử dụng giao thức bảo mật SSL (https://login.Yahoo!.com). Nhưng nếu lúc nào đó trình duyệt không tự chuyển bạn hãy bật giao thức này lên.

2.2 Với tài khoản Gmail

– Giao thức bảo mật SSL thông thường tự chuyển khi bạn truy cập vào www.gmail.com sẽ được đưa đến https://mail.google.com Nhưng nếu trình duyệt không tự chuyển bạn hãy đăng nhập vào Gmail rồi nhắp Cài đặt, trong thẻ Chung bạn nhắp chọn Luôn sử dụng https ở dòng Kết nối trình duyệt rồi nhắp Lưu thay đổi.

 

Ngoài ra, tại bất cứ nơi đăng nhập nào có hỗ trợ giao thức SSL bạn nên kích hoạt để sử dụng.

Những việc làm trên chỉ mang tính tự vệ tương đối vì thực tế có rất nhiều cách lừa đảo như nhập password vào mới được nhận điện thiệp, tải game… Hãy cẩn thận với các kiểu làm này, vì bản thân Yahoo!, Google chấp nhận sử dụng một tài khoản cho tất cả các dịch vụ của họ. Bình thường khi bạn đã đăng nhập vào thì lúc chuyển đến dịch vụ khác của họ thì trình duyệt đã tự động nhận password rồi. Khi đăng nhập nên chú ý để nhận ra những điểm khác thường trong trang đăng nhập, nếu nghi ngờ hãy tự tay gõ địa chỉ vào. Ngoài ra nếu không tự tin vào password của mình thì đừng nên gõ nếu có người đang đứng quan sát bạn. Một điều nữa cần lưu ý khi sử dụng Internet tại các điểm dịch vụ là hãy chú ý xem Yahoo! Messenger hay trình duyệt có đặt sẵn chế độ ghi nhớ password hay không. Khi lỡ đăng nhập ở chế độ này thì hãy đổi ngay password của mình sau khi đăng nhập.

ABCMáytính Tags: